Discgolfkortet

Vi har sökt pengar ifrån RF för att ta fram Discgolfkortet som riktar sig emot barn mellan 6-18 år. Idag fick vi godkänt av RF och här kommer en kort beskrivning om Discgolfkortet, en ide från Christer Nordqvist i klubben.

Vad är Discgolfkortet?
Discgolfkortet är något alla barn och unga mellan 6-18 år kan ta för att bevisa att
man har grundläggande kunskaper, praktiska som teoretiska, om discgolf och dess
regelverk samt Vett & Etikett på banan.
Tanken är att kortet ska ge eleverna en trygghet i att utöva discgolf samt ge tränare/
lärare ett mål/morot med undervisningen. Som ett körkort för Discgolf.


Gratis att beställa

Kortet är gratis för föreningar anslutna till Svenska Discgolfförbundet samt skolor
som har discgolf på schemat.

3 olika nivåer

Kortet har 3 olika nivåer. Eleven tillsammans med tränare/lärare bestämmer för
vilken nivå sluttestet skall göras men rekommendationer baserat på ålder står under
beskrivningen för varje nivå. Detta är dock endast en rekommendation.


Alla ska kunna ta kortet
Finns viljan ska alla kunna ta kortet. Sluttestet är upplagt så att alla som vill ska ha
möjlighet att klara det. För de mindre barnen finns möjlighet att göra slutprovet i
grupp under ledning av vuxen.